ARÜ ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2023-2024 AKADEMİK DÖNEMİ ÖĞRENCİ VE PERSONEL HAREKETLİLİKLERİNDEN YARARLANMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR İÇİN ORYANTASYON TOPLANTILARI

17 Mayıs 2023 Çarşamba

ARÜ ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2023-2024 AKADEMİK DÖNEMİ ÖĞRENCİ VE PERSONEL HAREKETLİLİKLERİNDEN YARARLANMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR İÇİN ORYANTASYON TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRDİ
 
Üniversitemiz Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü, 2023-2024 Akademik Dönemi Personel Hareketliliği (ders verme-eğitim alma) ve Erasmus+ Öğrenci Hareketliliğinden (öğrenim-staj) yararlanmaya hak kazanan adaylar için hareketlilikler öncesindeki, esnasındaki ve sonrasındaki süreçlere ilişkin ARÜ personelleri ve öğrencilerine ayrı ayrı iki oryantasyon toplantısı düzenlemiştir.
Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliklerinden yararlanmaya hak kazanan adayların katılımıyla 4 Mayıs 2023 Perşembe günü yüz yüze gerçekleştirilen toplantı, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Nazım Hikmet (Kırmızı) Konferans Salonunda saat 14:00’da başladı. Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantıda, ilk olarak ARÜ Erasmus+ Kurum Koordinatör Yardımcısı Arş. Gör. Abdullah Küçük Erasmus+ Personel Hareketliliklerinden faydalanmaya hak kazanan adayların takip etmesi ve tamamlaması gereken süreçlere ilişkin genel bir bilgilendirme yaptı. Başvuru süresinde adayların Ulusal Ajans Başvuru Portalı’na yükledikleri davet mektuplarına değinen Küçük, Eğitim Alma Hareketliliklerinden yararlanacak adayların yükledikleri evraklarda belirtilen kurumda ve süreler dahilinde hareketliliklerini tamamlamaları gerektiğine dikkat çekti. Hareketlilikler öncesinde dikkat edilmesi gereken hususlara ve edinilmesi gerek evrak ve izinlere değinen Küçük, bu süreçte kabul mektubu talep ve temin etme, Erasmus Staff Mobility Agreement for Teaching/Training evraklarının hazırlanması, birimlerden alınması gereken idari izin işlemleri, pasaport ve vize işlemleri, ulaşım ve konaklama süreçleriyle birlikte hareketlilikler için önemli tarihlere de dikkat çekerek bu tarihlerin belirlenmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Son olarak, hareketlilikler öncesinde adayların ihtiyaç duyabileceği bazı evraklara ARÜ Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü internet sitesinden ulaşabileceklerini belirtti.
ARÜ Erasmus+ Kurum Koordinatör Yardımcısı Arş. Gör. Abdullah Küçük’ün yaptığı açıklamaların ardından, ARÜ Dış İlişkiler ve Erasmus+ Kurum Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Saltaş ise bazı önemli hususlara değindi. Küçük’ün değindiği başvuru sürecinde adayların Ulusal Ajans Başvuru Portalı’na yükledikleri evraklara uygun bir şekilde hareketliliklerin tamamlanmasının sebeplerine değinen ARÜ Dış İlişkiler ve Erasmus+ Kurum Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Saltaş, söz konusu evraklara ilişkin değişikliklerin yalnızca kanıtlanabilir mücbir sebepler sunmak koşuluyla yapılabileceğini belirtti. Bu mücbir sebeplere ilişkin detaylı açıklamalarda bulunan Dr. Saltaş ayrıca Ulusal Ajans ve Türk Hava Yolları arasında imzalanan mutabakata istinaden Erasmus+ Hareketliliklerinden yararlanmaya hak kazanan adayların Türk Hava Yolları’ndan uçak bileti alımlarında kullanabilecekleri indirim kodları hakkında da adayları bilgilendirdi. Daha sonra, Personel Hareketlilikleri için adayların alacağı hibe ve bu hibelerin ödenmesine ilişkin süreçlere de değinen Dr. Saltaş, hareketlilik öncesinde adayların Halk Bankası Ardahan Şubesinden Euro hesabı açmaları gerektiği ve hibe sözleşmelerini Koordinatörlüğümüze gelerek bizzat imzalamaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, hareketliliklerin hangi koşullarda başarısız sayılacağına da değinen Dr. Saltaş adaylara ödenen hibelerin hangi koşullarda geri alınacağına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Son olarak, adaylardan gelen soruları yanıtlayan ARÜ Dış İlişkiler ve Erasmus+ Kurum Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Saltaş, gerek adayların birimlerden alacağı idari izin gerek pasaport ile vize başvurusu süreçleri gerekse hareketlilik sürecinde adayların tamamlaması gereken işlemler ve karşılaşılabilecek sorunlara ilişkin ilişkin merak edilen tüm hususları da açıklık getirdi.
2023-2024 Akademik Dönemi Erasmus+ Hareketliliklerinden yararlanmaya hak kazanan adaylar için yapılan oryantasyon toplantıları kapsamında ARÜ öğrencilerine yönelik ikinci toplantı, yine 4 Mayıs 2023 Perşembe günü çevrimiçi olarak düzenlendi. 19:00-20:00 saatleri arasında Google Meet üzerinden yapılan Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliklerinden yararlanmaya hak kazanan ARÜ öğrencilerine yönelik toplantıya adayların çoğu katıldı.
Erasmus+ Hareketliliklerinden yararlanmaya hak kazanan öğrencilere yönelik oryantasyon toplantısında, ilk olarak Erasmus+ Kurum Koordinatör Yardımcısı Arş. Gör. Abdullah Küçük öğrencilerin hareketlilikler öncesinde yapması gereken işlemler hakkında genel bir açıklama yaptı. Daha sonra, Öğrenim Hareketliliğinden faydalanacak öğrencilerin hareketlilik öncesinde Koordinatörlüğümüzce hazırlanan Nomination Letter, yani aday gösterme mektubu, ile tercihleri arasından ARÜ ile ikili anlaşması olan yüksek öğretim kurumlarından yerleştikleri kurumdaki ilgili birimle iletişime geçip kabul/davet mektubunu alması ve sonrasında pasaport ile vize işlemleriyle ilgili süreçleri başlatması gerektiğini açıkladı. Hareketlilik sürecinde alması gereken dersler ve yükümlülüklerine de değinen Küçük, öğrencilerin kayıtlı oldukları birimlerdeki Erasmus+ Koordinatörleriyle birlikte öğrenim anlaşmalarını hazırlaması gerektiğini belirtti. Öğrenci Staj Hareketliliğine ilişkin bilgilendirme yapan Küçük, Öğrenim Hareketliliğinden yararlanan adaylarla benzer süreçleri takip etmeleri gerektiğini ancak staj hareketliliği için herhangi bir ikili anlaşma şartı olmadığından öğrencilerin staj hareketliliğini geçirmek istediği uygun kurum ya da kuruluşlarla ilgili araştırma yapmanın ve davet/kabul mektubu edinmenin öğrencilerin sorumluluğunda olduğunu ifade etti. Son olarak, öğrencilerin öğrenim ve staj hareketliliklerinde dikkat etmesi gereken tarihleri belirtti.
Erasmus+ Öğrenci ve Staj Hareketliliklerine ilişkin akademik süreçleri açıklayan Erasmus+ Kurum Koordinatör Yardımcısı Arş. Gör. Abdullah Küçük’ten sonra ARÜ Dış İlişkiler ve Erasmus+ Kurum Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Saltaş ilk olarak Erasmus+ Öğrenci Hareketliliklerinden yararlanmaya hak kazanan adayların tamamlaması gereken idari süreçlere değindi. Öğrencilerin her iki hareketlilik öncesinde kabul mektuplarını edindikten sonra vakit kaybetmeden pasaport ile vize işlemleri için gerekli başvuruları yapmaları gerektiğini belirten Dr. Saltaş, bu süreçlere ilişkin açıklamalar yaptı. Öğrencilerden gelen sorular üzerine yurtdışına çıkmadan önce öğrencilerin yaptırması gereken sağlık sigortası ve yurtdışında yaşanabilecek herhangi bir sağlık sorunu için izlenmesi gereken prosedürlere ilişkin detaylı bir bilgilendirme yaptı. Ayrıca, öğrencilerin yurtdışında barınma ile ilgili sorularını da yanıtlayan Dr. Saltaş hibe sözleşmesi ve hibenin ödenmesine ilişkin detaylı bir açıklama yaptı. ARÜ Dış İlişkiler ve Erasmus+ Kurum Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Saltaş, öğrencilerin yurtdışında kalma sürelerine ilişkin açıklamalarda bulundu ve bu sürenin öğrencinin aldığı davet/kabul mektubuna istinaden verilen vizedeki sürelere riayet etmeleri gerektiği konusunda öğrencileri uyardı. Son olarak, öğrencilerden gelen tüm soruları detaylı bir şekilde yanıtlayan ARÜ Dış İlişkiler ve Erasmus+ Kurum Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Saltaş, herhangi bir sorun yaşadıklarında Koordinatörlüğümüz ile iletişime geçmeleri konusunda öğrencilere tavsiye verdi.