Sıkça Sorulan Sorular

Erasmus+ öğrenim hareketliliğinin katkıları nelerdir?
Erasmus Programı size yurt dışında yaşama ve öğrenim görme deneyimi, farklı kültürleri tanıma ve Türk kültürünü tanıtma, yeni arkadaşlar edinme gibi avantajlar kazandırır.
Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden kimler yararlanabilir?
Bir yükseköğretim kurumunda tam zamanlı olarak eğitim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanabilir.
Erasmus+ öğrenim hareketliliği çerçevesinde yurt dışında ne kadar süre kalabilirim?
Başvuracağınız faaliyete göre değişiklik gösterir. Lütfen sitemizi inceleyiniz.
Birinci sınıftayım. Faaliyetten yararlanabilir miyim?
Hayır. Fakat başvuru yapıp 2. sınıfta gitmek üzere aday öğrenci olabilirsiniz.
Son sınıftayım. Faaliyetten yararlanabilir miyim?
30 ACTS’den daha az krediniz kalmamak üzere evet.
Engelli öğrenciyim şartlar benim için de aynı mı?
Evet.
Alttan dersim var faaliyetten yararlanabilir miyim?
Evet (Minimum akademik ortalamayı elde etmek şartıyla).
Yurtdışında herhangi bir üniversiteye Erasmus+ öğrencisi olarak gidebilir miyim?
Hayır. Erasmus+ sadece Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında gerçekleştirilen bir değişim programıdır. Ayrıca, Bölümünüz/Yüksek Okulunuz/Enstitünüzün sizin devam ettiğiniz programla ya da bölüm ile ilgili İkili Anlaşması (Bilateral Agreement) olması gerekir. Mevcut ikili anlaşmalarımızın listesi sitemizde mevcuttur.
Gittiğim üniversitenin kendi öğrencileri ile benim öğrencilik haklarım aynı olacak mı?
Evet.
Gittiğim ülkenin dilini öğrenebilmek için yabancı dil kursu alabilir miyim?
Eğer gidilen kurum dil kursu imkânı sağlıyorsa bu imkândan yararlanabilirsiniz ya da kendi imkânlarınızı kullanabilirsiniz.
İkili anlaşma (Bilateral Agreement ) nedir?
İki üniversitenin Erasmus+ programı kapsamında imzaladığı, bir yıl veya daha uzun süreli, öğrenci ve/veya öğretim elemanı değişimini taahhüt eden anlaşmadır.
İkili anlaşmalar (Bilateral Agreement) nasıl yapılır?
İkili anlaşmalar, üniversitelerin bölümleri arasında, üniversitelerin yetkili kişilerince belli sayıdaki öğrencilerin belli süreliğine değişim öğrencisi olması içeriğiyle imzalanarak yapılır.
Bölümümün/Fakültemin ikili anlaşması yok. Ne yapabilirim?
Başvuru tarihlerinden önceki bir tarihte Erasmus bölüm/fakülte koordinatörünüz veya Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.
Öğrenci olarak ben İkili Anlaşma (Bilateral Agreement) yapabilir miyim?
Hayır.
Başka bir yükseköğretim kurumunun anlaşmaları kapsamında Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanabilir miyim?
Hayır. Her öğrenci ancak kendi öğrencisi olduğu yükseköğretim kurumu vasıtasıyla bu faaliyetlerden yararlanabilir.
Bölümümün/fakültemin ikili anlaşması yok fakat üniversitenin ikili anlaşması var. Erasmus’tan yararlanabilir miyim?
Hayır. Uygulamaya göre Erasmus öğrencisi olarak ancak bölümünüzün anlaşma yaptığı üniversitelere gidebilirsiniz.
Üniversitem aracılığı olmadan, kişisel olarak Erasmus programından faydalanabilir miyim?
Hayır.
Öğrenci Hareketliliğinde yabancı dil ne kadar önemlidir?
Gidilecek ülkenin dilini bilmek gerekmeyebilir. İngilizce, Avrupa ülkeleri içinde büyük ölçüde tamamlayıcı bir dil olduğundan dolayı faaliyetin gerekliliklerini yerine getirebilmek adına belirli bir düzeyde bilinmelidir. Bununla birlikte, gidilen okuldaki eğitim dilinin bilinmesinin istenmesi de mümkündür.
Yabancı dil sınavı nasıl düzenlenir?
Yabancı dil sınavı, sitemizde ilan edilecek tarihlerde Nisan ayı içerisinde düzenlenmektedir.
Erasmus+ programından yararlanmak için yabancı dil sınavına girmeli miyim?
Evet. Erasmus öğrenim hareketliliği öğrencisi seçimi yapılırken not ortalamasının %50’si ve dil puanının % 50’si alınır ve hesaplanan puana göre Erasmus aday öğrencisi olunur.
Sınavda yedekler listesindeyim ne yapmalıyım?
Asil öğrencilerin yerleşmelerinden sonra boş kontenjanlar kalmış ise yedek öğrencilere şans tanınmaktadır. 
İki dönemlik öğrenci olarak seçildim ama bir dönem gitmek istiyorum. Gidebilir miyim?
Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapabilirsiniz.
Faaliyetten yararlanmaktan vazgeçtim. Ne yapmalıyım?
YEDEK olarak belirlenmiş öğrencilerin hakkını kaybetmeleri için değişim döneminden en az 2-3 ay önce durumunuzu belirten bir dilekçeyi bölüm koordinatörünüze onaylatıp Dış İlişkiler Ofisi'ne başvurmaları gerekmektedir.
Erasmus+ öğrenim hareketliliği süresi boyunca alacağım dersleri nasıl seçeceğim?
Her öğrenci ile yurt dışındaki öğrenimi öncesi bölüm koordinatörü ile birlikte bir öğrenim anlaşması imzalanır (3 orijinal, biri öğrencide, biri ARÜ Dış İlişkiler Ofisi'nde biri de gidilen kurumda bulunmak üzere). Öğrenim Anlaşması’nda öğrencinin gideceği kurumda alacağı derslerin adları ve ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System/Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi-AKTS) kredileri yazılır. Derslerin listesi gidilecek üniversite tarafından temin edilebilir. Ders listesi gidilecek üniversitenin web sayfasından indirilerek bölüm koordinatörü ile birlikte seçim yapılır. Öğrenim Anlaşmasında öğrencinin yanı sıra her iki kurumun Erasmus bölüm koordinatörünün ve Erasmus kurum koordinatörünün imzaları ve her iki kurumun mührü bulunmalıdır. Öğrenci yurt dışına çıkmadan önce Öğrenim Anlaşması’nın tüm taraflarca imzalı hali birimimize iletilmelidir.
Gideceğim kurumda alacağım derslerin belirli bir sayısı var mı?
Ders seçimi yapılırken yarıyıl için 30, 1 yıl için 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir. Başarılı sayılan öğrenciler, Türkiye’ye döndüklerinde eğitimlerinin yurt dışında geçirdikleri dönem(ler)ini Türkiye’de geçirmiş gibi sayılacaktır. Başarısız sayılan öğrenciler, eğitimlerine Erasmus öğrencisi olmadan önce kaldıkları yerden devam edecekler, ancak başarılı oldukları derslerin kredi toplamı karşılığı kadar derslerden muaf olabileceklerdir.
Ders seçimini nasıl yapmalıyım?
Ders seçimi yapmak için bölüm koordinatörünüze başvurunuz.
Gerekli belgeleri hazırlarken bazı kısımları doldurmada zorluk çekiyorum ne yapmalıyım?
Ofisimize ya da bölüm koordinatörlerinize başvurabilirsiniz.
Vize işlemlerinde bana kim yardım edebilir?
Erasmus öğrencisi seçildikten hemen sonra gideceğiniz ülkenin konsolosluğunu arayınız veya websitelerini ziyaret ediniz. Vize prosedürleri ve istenen belgeler değişime gidilen ülkeye göre değişmektedir. İstenilen bütün evrakları tamamlamış olmaya çok dikkat ediniz. Bazı ülkelerin istediği ekonomik durum garantörlüğü için Uluslararası Ofis tarafından Erasmus öğrencisi olduğunuz ve bu kapsamda size aylık belirlenen hibe miktarı kadar destek verildiğini içeren bir yazıyı büyükelçiliğe iletmeniz vize alınmanız konusunda size kolaylık sağlayabilecektir.
Yeşil pasaportum var yine de vize başvurusu yapmalı mıyım?
Bu konuda gideceğiniz ülkenin konsolosluğundan bilgi alınız.
Gittiğim ülkede bizi karşılayacaklar mı?
Gittiğiniz ülkede havaalanlarında, otobüs terminallerinde ya da tren istasyonlarında karşılanmanız tamamen karşı üniversitenin insiyatifindedir. Bu konuda bağlayıcı bir hüküm yoktur.
Erasmus+ öğrenim dönemim için kalacak yerimi kim ayarlıyor?
Gidecek öğrenci veya üniversite personeline kalacak yer ayarlanması üniversitelerin sorumluluğunda değildir. Üniversitemiz tarafından Erasmus öğrencisi seçilen öğrenciler gidecekleri kuruma da başvuru yaparlar. Bu başvuru esnasında misafir olacakları kurum tarafından genellikle öğrenciye bir “barınma formu” (accommodation form) iletilir ya da barınma olanaklarına dair bilgi verilir (yurtlara son başvuru tarihleri, istenen belgeler, yurt/barınma ücretleri, vs). Karşı kurumun Uluslararası Ofis Birimi size nerede kalınabileceği, üniversite ve şehirdeki konaklama imkânları ile ilgili bilgi ve tavsiyeler verecektir.
Hangi sağlık sigortasını yaptırmalıyım?
Gidilen her ülkenin farklı talepleri olmakla birlikte, uluslararası geçerliliği olan en kapsamlı sağlık sigortasını tercih etmeniz önerilir.
Erasmus+ öğrencisi olarak yurt dışında bulunduğum sürede kendi üniversiteme katkı payımı ödemem gerekir mi?  
Evet. Kendi üniversitenize öğrenci katkı payı (üniversite harcı) ödemek zorundasınız. Ancak ders seçmezsiniz.
Gittiğim üniversitede kayıt parası ödeyecek miyim?
Hayır. Karşı üniversite, LLP(Life Long Programme)/Erasmus programı kapsamında gelen öğrenciden herhangi bir kayıt, sınav veya öğrenim ücreti talep edemez. Ancak sigorta, akademik malzemelerin fotokopisi, laboratuvar malzemeleri gibi çeşitli materyallerin kullanılması için ek bir ödeme talep edilebilir.
Öğrenim Anlaşması’nda (Learning Agreement) değişiklik yapabilir miyim?
Evet. Eşleştirildiğiniz üniversitede alacağınız dersler açılamayabilir, ders saatleri programınıza uymayabilir. Bu durumda bölüm koordinatörünüzle görüşerek derslerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Ancak, çeşitli nedenlerle öğrenim anlaşmasında yapılacak olan değişikliklerin, öğrencinin gittiği yükseköğretim kurumunda akademik dönemin başlamasını takiben en geç 1 ay içinde yapılmış olması ve öğrencinin kendi yükseköğretim kurumu ve gittiği yükseköğretim kurumu yetkilileri tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Ayrıca değişiklik yapmak için öğrenim sözleşmenizin “Değişiklik” sayfalarını kullanmalısınız. 
Akademik tanınma (Recognition Sheet) belgesi nedir?
Akademik tanınma belgesi gittiğiniz üniversitede aldığınız derslerin, kendi üniversitenizde hangi derslere karşılık geldiğini gösterir. Akademik tanınma belgesini koordinatörünüzle birlikte doldurunuz.
Akademik tanınma belgesi ne için kullanılır?
Aldığınız derslerin döndükten sonra kabul edilmesini sağlar.
Bir akademik dönem için Erasmus+ öğrencisi seçildim. Erasmus hareketlilik süremi uzatabilir miyim?
Evet. Fakat öğrenci 2. dönem de hibesiz bir şekilde öğrenimine devam eder. Bu durumda hem Ardahan Üniversitesi'ndeki bölüm/fakültesinin hem de yurt dışındaki üniversitedeki bölüm/kurum koordinatörünün yazılı onayı gerekmektedir.
Erasmus+ öğrenim hareketliliği öğrencisi olmam halinde ne kadar hibe alabilirim?
Ülkeye göre değişmekle beraber 400-600 euro arasında değişmektedir. Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir. İlk taksit oranı toplam hibenin %80’ini geçmeyecek şekilde Ulusal Ajans tarafından belirlenir.
Geri kalan hibemi (%20) ne zaman alabilirim?
İkinci taksidin ödemesi değişim dönemi sonunda, öğrencinin Nihai Rapor, Transkript, Tanınma Belgesi ve Katılım Sertifikasını teslim etmesi sonrası, katılım sertifikasında belirtilen öğrenim başlangıç-bitiş tarihlerine göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır. Öğrenciler yalnızca Erasmus öğrenim dönemleri için yurtdışında bulundukları süre karşılığı hibe alabilirler.
Erasmus+ hibesi kaldığım boyunca yeterli olur mu?
Erasmus hibesi Erasmus öğrenim süresi boyunca öğrencinin yurt dışında olmasından kaynaklanan ek masraflar için destek niteliğindedir. Öğrenim süresince ortaya çıkabilecek tüm masrafları karşılamayı hedeflemez ve bunun için yeterli değildir. Öğrencinin öğrenim süresi boyunca maddi olarak ailesi ve/veya kendi kaynakları ile desteklenmesi gerekmektedir.
Erasmus+ hibesi dışında kalacak yer, seyahat ve vize masrafları için ek bir ödenek veriliyor mu?
Hayır, Erasmus hibesi ülkelere göre belirlenen aylık hibe tutarları ile sınırlıdır. Birimimiz tarafından bunun dışında herhangi bir ödenek verilmemektedir. 
Türkiye' de bir bursa sahip olduğum halde yine de Erasmus programından hibe alarak yararlanabilir miyim?
Evet, kendi ülkenizde burs alıyorken Erasmus programından da hibe alarak faaliyetlerden yararlanabilirsiniz.
Erasmus+ öğrencisi olursam aldığım burslar kesilir mi?
Hayır, Erasmus öğrencisi olmak hiçbir bursun kesintiye uğramasına yol açmaz.  Yurtdışındayken buradaki bursunuz ödenmeye devam eder. Bu durumun sebebi Erasmus programı tarafından sağlanan parasal desteğin aslında bir burs olmamasıdır. Erasmus bir burs programı değildir.
Erasmus+ öğrencisi olursam KYK’dan aldığım harç kredisi ve öğrenim kredisi kesilir mi?
Hayır.
Hibe almadan da Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanabilir miyim?
Evet, Erasmus fonundan hibe alamasanız da ilgili akademik yılın öğrenci seçim kriterlerini sağlamak ve başvurmak koşulu ile ikili anlaşmanız olan bir eğitim kuruma hibesiz Erasmus değişim öğrencisi olarak gidebilirsiniz. 
Erasmus+ programından kaç kez yararlanabilirim?
Erasmus programından öğrenci statüsünde her bir öğrenim seviyesinde (lisanas-lisansüstü) 12 aydan fazla yararlanamazsınız.
Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Programından yararlandım, Erasmus Staj Programından da yararlanabilir miyim?
Evet, yararlanabilirsiniz. 
Başvuru için minumum akademik ortalamalar ne kadar olmalıdır?
Lisans için 2.20/4, yüksek lisans ve doktora için 2.50/4 ağırlıklı not ortalamasının olması gerekmektedir. 
Önlisans öğrencileri Erasmus öğrenci değişim programından yararlanabilir mi? 
Evet. Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki bütün öğrencilerimiz Erasmus öğrenci değişim programından yararlanabilir.
Öğrenim Anlaşması nedir?
Öğrenim anlaşması gittiğiniz üniversitede alacağınız dersleri, kredileri ile birlikte gösteren belgedir. Orada alacağınız dersleri gösterir.
Pasaport ve vize işlemlerini kendim mi yapmak zorundayım? 
Evet. Pasaport ve vize işlemleri öğrencilerin sorumluluğundadır.  
Vize için ne kadar zaman önce başvurmam gerekiyor?
Erasmus öğrencisi seçildikten hemen sonra gideceğiniz ülkenin konsolosluğunu veya büyükelçiliğini arayınız. Bazı ülkelerde vizenin verilmesi 3 aya kadar çıkabilmektedir.
Gitmek istediğim üniversiteyle nasıl bağlantı kuracağım? 
Dış İlişkiler  Ofisi’nden ilgili kontak kişilere ilişkin bilgi alabilir ve e-posta yollayabilirsiniz. Bu kişiler, Partner Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Ofisi yetkilileri veya gideceğiniz bölümün Erasmus Koordinatörleridir. Ofis yetkilileri daha çok süreçle ilgili bilgi verirken, dersler ve ACTS kredileri ile ilgili bilgiler bölüm koordinatörlerinden sağlanmaktadır.
Eğer yurtdışında bir değişim programına katılırsam mezuniyetim gecikir mi?
Öğrenciler yurtdışında başarıyla tamamladıkları derslerini denklik temeline uygun olarak transfer edebilirler. 3. yıllarında değişime giden öğrenciler mezuniyet için gereken ders yükünü döndükten sonra son senelerinde tamamlayabilir ve zamanında mezun olabilirler.
Çift ana dal yapıyorum. 2. dalımla bir değişim programına gidebilir miyim?
Evet, öğrenciler değişime ana dallarından herhangi birisi ile gidebilirler. Öğrenciler değişim programına “yan dal” programları dâhilinde gidemezler.
Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetine hak kazandıktan sonra faaliyetten tekrar yararlanmak mümkün mü?
Hayır. 
Lisansüstü programlara bahar döneminde kayıt yapan öğrenciler hemen başvuru yapabilirler mi?
Evet. Mezun oldukları öğrenim seviyesine ait mezuniyet AGNO’su ile başvuru yapabilirler.
Erasmus başvuruları ne zaman yapılmaktadır? Başvuru süreci takvimine nasıl ulaşabilirim?
Başvurular Dış İlişkiler otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapılacaktır. Başvuru tarihleri ve diğer önemli süreç bilgilerini sitemizden takip edebilirsiniz.